Chcesz otrzymać rachunek podaj dane do wypisania i wysyłki. Nie będziesz stał w kolejce lancman@wkbmeta.pl

REGULAMIN BIEGU (WYCIĄG)

TERMIN 09.10.2021

25 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa im gen. broni Włodzimierza Potasińskiego
MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W CROSSIE

1. Cel imprez

1. Wyłonienie mistrza i mistrzyni Służb Mundurowych w crossie.

2. Wyłonienie mistrzów w poszczególnych rodzajach służbach mundurowych

3. Popularyzacja masowych biegów. Integracja środowisk.

4. Uczczenie pamięci Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. broni Włodzimierza Potasińskiego

2. Termin i miejsce:

1. Lubliniec- Posmyk - Start i meta - Przystań Oblacka

2. 9 października (sobota) 2021 r.

godz. 12.00- kobiety (10 km) 12:07,15 mężczyźni(10 km), - Przystań Oblacka ul Posmyk 5
3. Trasa -
https://www.traseo.pl/trasa/noz-komandosa-2-2aa/code/IhGgBghO

3. Uczestnictwo:

Limit uczestników - 500 osób

Startujący w mistrzostwach są żołnierzami, pracownikami lub funkcjonariuszami służb mundurowych w służbie czynnej lub rezerwie ( Wojsko, Policja, PSP w tym OSP, Straż Graniczna, Służba Więzienna, SOP, CBA, SKW, SW, SWW, ABW, służby mundurowe innych  państw.). W biegu mogą wziąć udział też inne służby Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei,  Straż Marszałkowska,  Służba Celn-Skarbowa, ITD, Straż Leśna.

Wszyscy zawodnicy startują  w kategorii  OPEN  ( bez podziału na kat. wiekowe).

Prawo startu mają wszyscy,   którzy okażą dokument tożsamości stwierdzający przynależność do   służb i nie mają    przeciwwskazań do  biegów długodystansowych oraz wystartują w pełnym umundurowaniu polowym bądź ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, rozpinany na całej długości. Buty krój wojskowy, specjalne, taktyczne, oraz będące na wyposażeniu różnych jednostek i oddziałów specjalnych (z wysokością cholewki minimum 18 cm na całym obwodzie). Zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko jeśli ich kształt i kolor odpowiadają mundurowi (czapki, chusty, rękawiczki  - wykonane z tkaniny o jednolitej barwie, czyli popularne "oliwki" oraz "khaki", a także w barwie szarej, granatowej lub czarnej wykorzystywane przez policję i jednostki specjalne. Materiałowe buty oraz buty trekkingowe, combat shirty, bluzy, swetry, kamizelki oraz białe kombinezony maskujące, czerwone czapki, żółte rękawiczki itp.  = dyskwalifikacja). Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw.  O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.

Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować bezpośrednio do sędziego głównego na adres: bakc@wp.pl 
Prawa rywalizacji w MSM nie mają cywile i członkowie organizacji paramilitarnych./ Harcerze ,Strzelcy, SUFO itp. / W mistrzostwach  zostaną oni  sklasyfikowani PK przy zachowaniu wymogów jak dla mundurowych..
Mistrzostwa zostaną rozegrane w ramach XXV Biegu "O NÓŻ KOMANDOSA".
W przypadku wątpliwości prosimy o maila na
kontakt@wkbmeta.pl

Kategoryczny zakaz biegu ze słuchawkami

4. Program czasowy Biegu Przełajowego o "Nóż Komandosa"

Piątek: 18-20 praca biura

Sobota: 08.30  - 11.30  

Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

12:00 - start

dekoracja: 13:30 panie 14.00 - panowie

5. Klasyfikacje:

a) indywidualna:

- mężczyźni

- kobiety

b) drużynowa

- mężczyźni i kobiety

do współzawodnictwa drużynowego liczyć się będą trzy najlepsze wyniki z kat. mężczyzn i kobiet klasyfikowanych razem według osiągniętych czasów. Zwycięża reprezentacja z najmniejszą sumą czasu. (wymagana jest jednobrzmiąca nazwa drużyny, której nie można poprawiać po biegu)

6. Nagrody

Za zajęcie I-III miejsca wśród mężczyzn i kobiet - nagrody. W klasyfikacji drużynowej  trofea za miejsca 1-3.

W poszczególnych kategoriach służb M i K będą przyznane oddzielnie trofea za miejsca I-III (prawidłowo w zgłoszeniu oznaczcie kategorię) oraz 1-3 zawodnicy z zagranicy
Żeby otrzymać trofa i nagrody należy stawić się na dekoracji. Trofea nie odebrane na dekoracji nie będą wysyłane pocztą.

7. Zgłoszenia:

formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.wkbmeta.pl/bonk/

WKB Meta

42-700 Lubliniec

     Fax   261101345

e-mail:  kontakt@wkbmeta.pl

 Biuro Zawodów czynne w hali sportowej  Ośrodka Przystań Oblacka

Za zgłoszenie uważa się przesłanie danych i wniesienie opłaty wpisowej - tylko przelewem - w wysokości:

do 28.02.2021 - 60 zł
do 31.08.2021 - 80 zł.
Wpłata po tym terminie wynosi 100 zł.

w przypadku wyczerpania limitu zgłoszenia osoby nie opłacone będą usuwane
(zgłoszenie po 15.09 nie gwarantuje pełnego pakietu startowego)

Wpłaty należy dokonać przy rejestracji lub na konto WKB Meta BIC: PPABPLPK BNP PARIBAS O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010
O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data zapisania się do biegu.!!!
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Do 31.08 można przenieść opłatę na rzecz innego zawodnika bezpłatnie, a po 01.09 po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na inną imprezę organizowaną przez klub
Pakiety nie będą wysyłane pocztą. Ksero (zdjęcie) DO upoważnia do obioru pakietu za inną osobę.

8. Trasa

Nawierzchnia: drogi i ścieżki leśne, piach, przewężenia. Pagórkowata.

9. Wyniki

Dostępne w Internecie http://www.wkbmeta.pl/bonk/

10. Uwagi końcowe:

1. Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator.

              2. Startujemy na własną odpowiedzialność.

              3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

              4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

              5. Komisję sędziowską powołuje organizator.

              6. Zawody odbędą się przy zamkniętym ruchu.

              7. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.

               8.Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

      11   Wyżywienie zawodników

-  napoje na mecie

-  bezpłatnie po biegu gorący posiłek.

12   DATKOWE USTALENIA:

Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

Przewiduje się następujące kategorie:

Wojska Lądowe / Land Forces
Siły Powietrzne / Air Force
Marynarka Wojenna / Navy
Wojska Specjalne / Special Forces
Wojska Obrony Terytorialnej / Territorial Defense Troops
Policja / Police
Straż Pożarna / Fire Brigade
Straż Graniczna / Border Guards
Służba Więzienna / Prison Service
Inne służby / other services
Cywil / Civilian

Oświadczenie uczestnika Biegu O Nóż Komandosa XXV edycja 2021 .

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.

Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy,że:

.       Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest WKB Meta (organizator imprezy) z siedzibą w Lublińcu przy ul.Sobieskiegoj 35. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@wkbmeta.pl , telefonicznie pod numerem +48 261101433   lub pisemnie na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy - czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy - czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na WKB Meta:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WKB Meta:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji zmierzymyczas.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez WKB Meta, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody - masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

BIEGI DLA DZIECI W EDYCJI 2021 NIE ODĘDĄ SIĘ