Chcesz otrzymać rachunek podaj dane do wypisania i wysyłki. Nie będziesz stał w kolejce kontakt@wkbmeta.pl

REGULAMIN BIEGU (WYCIĄG)

20 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa im gen. broni Włodzimierza Potasińskiego
MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W CROSSIE

1. Cel imprez

1. Wyłonienie mistrza i mistrzyni Służb Mundurowych w crossie.

2. Wyłonienie mistrzów w poszczególnych rodzajach służbach mundurowych

3. Popularyzacja masowych biegów. Integracja środowisk.

4. Uczczenie pamięci Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. broni Włodzimierza Potasińskiego

2. Termin i miejsce:

1. Lubliniec- Kokotek

2. 7 października (piątek) 2016 r.

godz. 10.00 biegi dla dzieci - Stadion Sparty
godz. 15.00- mężczyźni(10 km), kobiety (5 km) - Ośrodek Silesiana

3. Start i meta - Ośrodek Silesiana

3. Uczestnictwo:

Limit uczestników - 800 osób

Startujący w mistrzostwach są żołnierzami, pracownikami lub funkcjonariuszami służb mundurowych w służbie czynnej lub rezerwie ( Wojsko, Policja, PSP w tym OSP, Straż Graniczna, Służba Więzienna, BOR, CBA, SKW, SW, SWW, ABW, służby mundurowe innych  państw.). W biegu mogą wziąć udział też inne służby Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei,  Straż Marszałkowska,  Służba Celna, Policja Skarbowa, ITD, Straż Leśna.
Prawo startu mają wszyscy,   którzy okażą dokument tożsamości stwierdzający przynależność do   służb i nie mają    przeciwwskazań do  biegów długodystansowych.

Wszyscy zawodnicy startują  w kategorii  OPEN  ( bez podziału na kat. wiekowe). Obowiązuje start w pełnym umundurowaniu polowym    lub ćwiczebnym (mundur, bluza długi rękaw, buty krój wojskowy z cholewką powyżej kostki).
Prawa startu w MSM nie mają cywile i członkowie organizacji paramilitarnych./ Harcerze ,Strzelcy, SUFO itp. /
Mistrzostwa zostaną rozegrane w ramach XX Biegu "O NÓŻ KOMANDOSA".
W przypadku wątpliwości prosimy o maila na
kontakt@wkbmeta.pl


Cywile mogą wziąć udział w Biegu o Nóż Komandosa przy zachowaniu wymogów jak dla mundurowych. W wynikach  zostaną oni  sklasyfikowani PK (oddzielna kategoria).

4. Program czasowy Biegu Przełajowego o "Nóż Komandosa"

Czwartek: 17-20 praca biura

Piątek: 09.00  - 15.00  praca biura

10.00 - biegi dla dzieci - stadion Sparty

15.00 - start

17.00 - dekoracja,

5. Klasyfikacje: Mistrzostw Służb Mundurowych

a) indywidualna:

- mężczyźni

- kobiety

b) drużynowa

- mężczyźni

- kobiety

do współzawodnictwa drużynowego w Mistrzostwach Służb Mundurowych liczyć się będą trzy najlepsze wyniki z kat. mężczyzn i kobiet oddzielnie ( 1m = 1 pkt; 2m = 2 pkt; 3m = 3 pkt; itd.) Zwycięża reprezentacja z najmniejszą sumą punktów. Przy równej ilości decyduje lepszy wynik indywidualny. (wymagana jest jednobrzmiąca nazwa drużyny)


Przewiduje się następujące kategorie:
Legenda:
1 Weteran Poszkodowany
2 Policja / Police
3 Straż Pożarna / Fire Brigade
4 Straż Graniczna / Border Guards
5 Służba Więzienna / Prison Service
6 BOR / Government Protection
7 Straż Miejska / City Guard
8 Policja Skarbowa / Police Fiscal
9 Służba Celna / Customs Service
10 Służba Leśna / Forest Service
11 Wojska Lądowe / Land Forces
12 Siły Powietrzne / Air Force
13 Marynarka Wojenna / Navy
14 Wojska Specjalne / Special Forces
15 ŻW / MP
16 IWSZ RP/ Inspectorate support
17 Szkolnictwo Wojskowe / Military stuents
18 Dowództwo Garnizonu Warszawa
19 IC MON
20
21
22 Inne Służby (powyżej 3 osób powstanie nowa kategoria)
23 Cywil / Civilian - PK

6. Nagrody

W Mistrzostwach Służb Mundurowych za zajęcie I-III miejsca wśród mężczyzn i kobiet - nagrody. W klasyfikacjach drużynowych M i K trofea za miejsca 1-4.

Wszyscy którzy ukończą bieg otrzymają: medale, koszulki i upominki niespodzianki.

W poszczególnych kategoriach służb M i K będą przyznane oddzielnie trofea za miejsca I-III

7. Zgłoszenia:

formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.wkbmeta.pl/bonk/

WKB Meta - JW 4101

42-703 Lubliniec

Telefon 261 101105        Fax   261101345

e-mail:  kontakt@wkbmeta.pl

 Biuro Zawodów czynne przy  Ośrodku Silesiana

Za zgłoszenie uważa się przesłanie danych i wniesienie opłaty wpisowej w wysokości
do 31.08.2016 - 50 zł
do 25.09.2016
- 70 zł.
Wpłata po tym terminie i w biurze zawodów wynosi 100 zł.
(zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnego pakietu startowego)

Wpłaty należy dokonać na konto WKB Meta BGŻ O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010
O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data zapisania się do biegu.!!!
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Do 25.09 można przenieść opłatę na rzecz innego zawodnika po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na inną imprezę organizowaną przez klub

8. Trasa

Nawierzchnia: drogi i ścieżki leśne, piach, przewężenia. Pagórkowata.

9. Wyniki

Dostępne w Internecie http://www.wkbmeta.pl/bonk/

10. Uwagi końcowe:

1. Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator.

              2. Startujemy na własną odpowiedzialność.

              3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

              4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

              5. Komisję sędziowską powołuje organizator.

              6. Zawody odbędą się przy zamkniętym ruchu.

              7. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.

               8.Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

      11   Wyżywienie zawodników

-  napoje na mecie

-  bezpłatnie po biegu gorący posiłek.

12   DATKOWE USTALENIA:

istnieje możliwość skorzystania z posiłku w restauracji hotelowej
istnieje możliwość skorzystania z noclegu na hali sportowej

więcej na:
Noclegi:
www.lubex.pl * 
www.silesiana.com.pl
www.posmyk.pl
www.sielankoweklimaty.pl 
http://hotel.alhar.pl 
www.osr-strzelnica.pl *
http://www.zameklubliniec.pl/ 
http://www.karczma-koszwice.pl/* 
http://www.lubliniec.zhp.pl/
http://www.lubliniec.pl/noclegi-gastronomia 
szukać również w agroturystyce
powołując się na start w tych zawodach * możesz liczyć na zniżkę *

13.     Ostateczna interpretacja należy do organizatora, a sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. Zawodnik ma prawo złożenia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 pln. W przypadku odrzucenia   protestu przez organizatora kaucja przepada. Decyzja organizatora podniesiona w sprawie  protestu jest wiążąca i ostateczna.

Oświadczenie uczestnika Biegu O Nóż Komandosa XX edycja 2016.

Oświadczam, że znam regulamin XX Biegu Przełajowego o "Nóż Komandosa" edycja 2016 i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Niniejszym oświadczam, że jestem zdrowy i będę przygotowany do startu w Biegu Przełajowego o "Nóż Komandosa" i startuję na własną odpowiedzialność.

Jednocześnie zwalniam Zarząd WKB Meta, Komitet Organizacyjny, od odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i uszkodzenia mojej osoby lub mojej własności, które mogą się wydarzyć w związku z biegiem.

Upoważniam użycie mojego nazwiska, głosu, czy zdjęcia oraz wszystkich informacji wynikających z formularza zgłoszeniowego, do ich bezpłatnego wykorzystania w transmisjach, promocji, reklamach, a także we wszystkich formach związanych z Biegiem o Nóż Komandosa.

Uczestniczę w Biegiem o Nóż Komandosa świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadom iż udział mój w BONK może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.Data ................

Imię i nazwisko (czytelnie) ...............................

Nr startowy ..................

        REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1.CEL:

- popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia

- wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu

- wykorzystanie wartości jakie niesie sport w rozwoju edukacji

 

2.ORGANIZATORZY:

- WOJSKOWY KLUB BIEGACZA "META" LUBLINIEC

 

3. TERMIN I MIEJSCE BIEGU:

- 7 października 2016 piątek

- START: STADION "SPARTA" LUBLINIEC

 

4.TRASA BIEGU:

- długość trasy w zależności od kategorii wiekowej

- trasa oznaczona taśmami

- każdy bieg będzie prowadzony przez quad

- trasa będzie prowadzić dróżkami leśnymi koło stadionu "Sparty"

 

5. KATEGORIE WIEKOWE:

- "KRASNALE"        (1-4 LATA)     100M

- "STRARSZAKI" DZIEWCZYNKI     (5-6 LAT)       200M
- "STRARSZAKI" CHŁOPCY     (5-6 LAT)       200M

- BĄBLE DZIEWCZĘTA        (KL. I-II)(7-8 LAT)         650M

- BĄBLE CHŁOPCY              (KL. I-II)(7-8 LAT)         650M

- SMYKI DZIEWCZĘTA        (KL. III-IV)(9-10 LAT)      1100M

- SMYKI CHŁOPCY              (KL. III-IV)(9-10 LAT)      1100M

- URWISY DZIEWCZĘTA        (KL. V-VI)(11-12 LAT)       1350M

- URWISY CHŁOPCY              (KL. V-VI)(11-12 LAT)       1350M

- MAŁOLATY DZIEWCZĘTA        (KL. I-III G.)(13-15 LAT)    2000M

- MAŁOLATY CHŁOPCY              (KL. I-III G.) (13-15 LAT)   2000M

- NASTOLATKI DZIEWCZĘTA       (SZ.ŚR.)(16-19 LAT)        2500M

- NASTOLATKI CHŁOPCY             (SZ.ŚR.)(16-19 LAT)        2500M

 

6. NAGRODY:

- pierwsze 70 osób w każdej kategorii otrzymuje medale,     natomiast wszyscy dyplom, krówkę Komandosa

- pierwsze 3 osoby z każdego biegu są dekorowane

 

UWAGA!!! DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW BEZPOŚREDNIO PO BIEGU!!!

 

7. PROGRAM ZAWODÓW:

8:30-12:00 PRACA BIURA ZAWODÓW

10:30  START BIEGU INTEGRACYJNEGO

10:40  BĄBLE - START DZIEWCZĄT KL. I-II

10:45  BĄBLE - START CHŁOPCÓW KL. I-II

10:50  SMYKI - START DZIEWCZĄT KL. III-IV

11:00  SMYKI - START CHŁOPCÓW KL. III-IV

11:10  URWISY - START DZIEWCZĄT KL. V-VI

11:20  URWISY - START CHŁOPCÓW KL. V-VI

11:30  MAŁOLATY - START DZIEWCZĄT KL. I-III G.

11:45  MAŁOLATY - START CHŁOPCÓW KL. I-III G.

11:50  START "KRASNALI"

12:00  NASTOLATKI - START DZIEWCZĄT SZ. ŚR.

12:05  STARSZAKI - START DZIEWCZĘTA

12.20  NASTOLATKI - START CHŁOPCÓW SZ. ŚR.

12:25  STARSZAKI - START CHŁOPCY

8. ZGŁOSZENIA:

- zgłoszenia dokonujemy przygotowując i wypełniając poniższą kartę, z którą przyczepioną agrafką do piersi zgłaszamy się na lini startu:

Szkoła/Klub/Miejscowość

.............

Nazwisko Imię

.............

Rocznik

.............

 

- w dniu zawodów można taką kartę otrzymać na stadionie. Przypinamy ją agrafką na piersi (kartka będzie odbierana po przekroczeniu mety i zostanie użyta do weryfikacji - prosimy o czytelne wypełnienie).

UWAGA!!! Wszyscy uczestnicy muszą posiadać badania lekarskie lub zgodę rodziców

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- bieg odbędzie się bez względu na pogodę

- ostateczne interpretacje regulaminu należą do organizatora

- organizator zapewnia podstawową pomoc medyczną