Chcesz otrzymać rachunek podaj dane do wypisania i wysyłki. Nie będziesz stał w kolejce lancman@wkbmeta.pl

REGULAMIN BIEGU (WYCIĄG)
Uwaga - zmiany

22 Bieg Przełajowy o Nóż Komandosa im gen. broni Włodzimierza Potasińskiego
MISTRZOSTWA POLSKI SŁUŻB MUNDUROWYCH W CROSSIE

1. Cel imprez

1. Wyłonienie mistrza i mistrzyni Służb Mundurowych w crossie.

2. Wyłonienie mistrzów w poszczególnych rodzajach służbach mundurowych

3. Popularyzacja masowych biegów. Integracja środowisk.

4. Uczczenie pamięci Dowódcy Wojsk Specjalnych gen. broni Włodzimierza Potasińskiego

2. Termin i miejsce:

1. Lubliniec- Kokotek

2. 6 października (sobota) 2018 r.

godz. 12.00- mężczyźni(10 km), kobiety (5 km) - Przystań Oblacka ul Posmyk

dzieci 5 października (piątek) 2018 r
godz. 10.00 biegi dla dzieci - Stadion Miejski ul 74 GPP

3. Start i meta - Przystań Oblacka

3. Uczestnictwo:

Limit uczestników - 850 osób

Startujący w mistrzostwach są żołnierzami, pracownikami lub funkcjonariuszami służb mundurowych w służbie czynnej lub rezerwie ( Wojsko, Policja, PSP w tym OSP, Straż Graniczna, Służba Więzienna, BOR, CBA, SKW, SW, SWW, ABW, służby mundurowe innych  państw.). W biegu mogą wziąć udział też inne służby Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei,  Straż Marszałkowska,  Służba Celn-Skarbowa, ITD, Straż Leśna.
Prawo startu mają wszyscy,   którzy okażą dokument tożsamości stwierdzający przynależność do   służb i nie mają    przeciwwskazań do  biegów długodystansowych.

Wszyscy zawodnicy startują  w kategorii  OPEN  ( bez podziału na kat. wiekowe). Obowiązuje start w pełnym umundurowaniu polowym    lub ćwiczebnym (mundur, bluza długi rękaw, buty krój wojskowy (sztywne) z cholewką powyżej kostki na całej wysokości).
Prawa rywalizacji w MSM nie mają cywile i członkowie organizacji paramilitarnych./ Harcerze ,Strzelcy, SUFO itp. /
Mistrzostwa zostaną rozegrane w ramach XXII Biegu "O NÓŻ KOMANDOSA".
W przypadku wątpliwości prosimy o maila na
kontakt@wkbmeta.pl


Cywile mogą wziąć udział w Biegu o Nóż Komandosa przy zachowaniu wymogów jak dla mundurowych. W mistrzostwach  zostaną oni  sklasyfikowani PK.

4. Program czasowy Biegu Przełajowego o "Nóż Komandosa"

Piątek: 17-20 praca biura

Sobota: 08.00  - 12.00  praca biura biegi dla dzieci - stadion Sparty

12.00 - start

15.00 - dekoracja,

5. Klasyfikacje: Mistrzostw Służb Mundurowych

a) indywidualna:

- mężczyźni

- kobiety

b) drużynowa

- mężczyźni

- kobiety

do współzawodnictwa drużynowego w Mistrzostwach Służb Mundurowych liczyć się będą trzy najlepsze wyniki z kat. mężczyzn i kobiet oddzielnie ( 1m = 1 pkt; 2m = 2 pkt; 3m = 3 pkt; itd.) Zwycięża reprezentacja z najmniejszą sumą punktów. Przy równej ilości decyduje lepszy wynik indywidualny. (wymagana jest jednobrzmiąca nazwa drużyny, której nie można poprawiać po biegu)

6. Nagrody

W Mistrzostwach Służb Mundurowych za zajęcie I-III miejsca wśród mężczyzn i kobiet - nagrody. W klasyfikacjach drużynowych M i K trofea za miejsca 1-4.

W poszczególnych kategoriach służb M i K będą przyznane oddzielnie trofea za miejsca I-III (prawidłowo w zgłoszeniu oznaczcie kategorię)
Żeby otrzymać trofa i nagrody należy stawić się na dekoracji. Trofea nie odebrane na dekoracji nie będą wysyłane pocztą.
Wszyscy którzy ukończą bieg otrzymają: medale, koszulki i upominki niespodzianki.

7. Zgłoszenia:

formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.wkbmeta.pl/bonk/

WKB Meta - JW 4101

42-703 Lubliniec

Telefon 261 101334        Fax   261101345

e-mail:  kontakt@wkbmeta.pl

 Biuro Zawodów czynne w hali sportowej  Ośrodka Przystań Oblacka

Za zgłoszenie uważa się przesłanie danych i wniesienie opłaty wpisowej - tylko przelewem - w wysokości:

do 31.08.2018 - 50 zł
do 25.09.2018
- 70 zł.
Wpłata po tym terminie wynosi 100 zł.
dla lekarzy i medyków wpisowe - 50%
w przypadku wyczerpania limitu zgłoszenia osoby nie opłacone będą usuwane
(zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnego pakietu startowego)

Wpłaty należy dokonać na konto WKB Meta BIC: PPABPLPK BGŻ O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010
O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data zapisania się do biegu.!!!
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Do 25.09 można przenieść opłatę na rzecz innego zawodnika po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na inną imprezę organizowaną przez klub
Pakiety nie będą wysyłane pocztą. Ksero DO upoważnia do obioru pakietu za inną osobę.

8. Trasa

Nawierzchnia: drogi i ścieżki leśne, piach, przewężenia. Pagórkowata.

9. Wyniki

Dostępne w Internecie http://www.wkbmeta.pl/bonk/

10. Uwagi końcowe:

1. Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator.

              2. Startujemy na własną odpowiedzialność.

              3. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

              4. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

              5. Komisję sędziowską powołuje organizator.

              6. Zawody odbędą się przy zamkniętym ruchu.

              7. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.

               8.Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

      11   Wyżywienie zawodników

-  napoje na mecie

-  bezpłatnie po biegu gorący posiłek.

12   DATKOWE USTALENIA:

Przewiduje się następujące kategorie:

1 Weteran Poszkodowany
2 Policja / Police
3 Straż Pożarna / Fire Brigade
4 Straż Graniczna / Border Guards
5 Służba Więzienna / Prison Service
6 BOR / Government Protection
7 Straż Miejska / City Guard
8 Policja Celno-Skarbowa / Police Fiscal / Customs Service
9 Służba Leśna / Forest service
10 Dowództwo Operacyjne
11 Wojska Lądowe / Land Forces
12 Siły Powietrzne / Air Force
13 Marynarka Wojenna / Navy
14 Wojska Specjalne / Special Forces
15 ŻW / MP
16 IWSZ RP/ Inspectorate Support
17 Szkolnictwo Wojskowe i Centra Szkolenia / Military Stuents
18 Dowództwo Garnizonu Warszawa
19 IC MON
20 WOT
21
22
23
24
25 Duchowni
26 Cywil / Civilian

istnieje możliwość skorzystania z posiłku w restauracji hotelowej
istnieje możliwość skorzystania z noclegu na hali sportowej

więcej na:
Noclegi:
www.lubex.pl * 
http://www.oblackaprzystan.pl/
www.posmyk.pl
www.sielankoweklimaty.pl 
http://hotel.alhar.pl 
www.osr-strzelnica.pl *
http://sleepandgo.eu/
http://www.zameklubliniec.pl/ 
http://www.karczma-koszwice.pl/* 
http://www.lubliniec.zhp.pl/
https://www.olx.pl/oferta/wynajme-domek-letniskowy-slask-lubliniec-kokotek-kwatery-noclegi-CID3-ID37WZ7.html#7baa271e43
https://www.olx.pl/oferta/noclegi-hostel-57-CID3-IDi4L4F.html#7baa271e43
http://www.heven.bigduo.pl/index.html
szukać również w agroturystyce
powołując się na start w tych zawodach * możesz liczyć na zniżkę *

13.     Ostateczna interpretacja należy do organizatora, a sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. Zawodnik ma prawo złożenia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 pln. W przypadku odrzucenia   protestu przez organizatora kaucja przepada. Decyzja organizatora podniesiona w sprawie  protestu jest wiążąca i ostateczna.

Oświadczenie uczestnika Biegu O Nóż Komandosa XXII edycja 2018.

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.

Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika

        REGULAMIN BIEGU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1.CEL:

- popularyzacja masowych biegów jako zdrowego stylu życia

- wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego uprawiania sportu

- wykorzystanie wartości jakie niesie sport w rozwoju edukacji

2.ORGANIZATOR:

- WOJSKOWY KLUB BIEGACZA "META" LUBLINIEC

3. TERMIN I MIEJSCE BIEGU:

- 5 października 2018 piątek

- START: Stadion Miejski

 

4.TRASA BIEGU:

- długość trasy w zależności od kategorii wiekowej

- trasa oznaczona taśmami

- każdy bieg będzie prowadzony przez quad

- trasa będzie prowadzić dróżkami leśnymi Parku Grunwaldzkiego

 

5. KATEGORIE WIEKOWE:

- "KRASNALE"        (1-4 LATA)     100M

- "STRARSZAKI" DZIEWCZYNKI     (5-6 LAT)       200M
- "STRARSZAKI" CHŁOPCY     (5-6 LAT)       200M

 - BIEG INTEGRACYJNY BEZ LIMITU WIEKU 300M

- BĄBLE DZIEWCZĘTA        (KL. I-II)(7-8 LAT)         500M

- BĄBLE CHŁOPCY              (KL. I-II)(7-8 LAT)         500M

- SMYKI DZIEWCZĘTA        (KL. III-IV)(9-10 LAT)      1100M

- SMYKI CHŁOPCY              (KL. III-IV)(9-10 LAT)      1100M

- URWISY DZIEWCZĘTA        (KL. V-VI)(11-12 LAT)       1400M

- URWISY CHŁOPCY              (KL. V-VI)(11-12 LAT)       1400M

- MAŁOLATY DZIEWCZĘTA        (KL. VII-III G.)(13-15 LAT)    1900M

- MAŁOLATY CHŁOPCY              (KL. VII-III G.) (13-15 LAT)   1900M

- NASTOLATKI DZIEWCZĘTA       (SZ.ŚR.)(16-19 LAT)        2600M

- NASTOLATKI CHŁOPCY             (SZ.ŚR.)(16-19 LAT)        2600M

 

6. NAGRODY:

- pierwsze 80 osób w każdej kategorii otrzymuje medale,     natomiast wszyscy dyplom, krówkę Komandosa

- pierwsze 3 osoby z każdego biegu są dekorowane

 

UWAGA!!! DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW BEZPOŚREDNIO PO BIEGU!!!

 

7. PROGRAM ZAWODÓW:

8:30-12:00 PRACA BIURA ZAWODÓW

10:00  START "KRASNALI"

10:05  STARSZAKI - START DZIEWCZĘTA

10:10  STARSZAKI - START CHŁOPCY

10:20  START BIEGU INTEGRACYJNEGO

10:30  BĄBLE - START DZIEWCZĄT KL. I-II

10:40  BĄBLE - START CHŁOPCÓW KL. I-II

10:50  SMYKI - START DZIEWCZĄT KL. III-IV

11:00  SMYKI - START CHŁOPCÓW KL. III-IV

11:10  URWISY - START DZIEWCZĄT KL. V-VI

11:20  URWISY - START CHŁOPCÓW KL. V-VI

11:30  MAŁOLATY - START DZIEWCZĄT KL. VII-III G.

11:45  MAŁOLATY - START CHŁOPCÓW KL. VII-III G.

12:00  NASTOLATKI - START DZIEWCZĄT SZ. ŚR.

12.20  NASTOLATKI - START CHŁOPCÓW SZ. ŚR.

8. ZGŁOSZENIA:

- zgłoszenia dokonujemy przygotowując i wypełniając poniższą kartę, z którą przyczepioną agrafką (dostępne w biurze) do piersi zgłaszamy się na lini startu:

Szkoła/Klub/Miejscowość

.............

Nazwisko Imię

.............

Rocznik

.............

 

- w dniu zawodów można taką kartę otrzymać na stadionie. Przypinamy ją agrafką na piersi (kartka będzie odbierana po przekroczeniu mety i zostanie użyta do weryfikacji - prosimy o czytelne wypełnienie).

UWAGA!!! Wszyscy uczestnicy muszą posiadać badania lekarskie lub zgodę rodziców

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- bieg odbędzie się bez względu na pogodę

- ostateczne interpretacje regulaminu należą do organizatora

- organizator zapewnia podstawową pomoc medyczną