Zarząd Klubu


Kadencja I   02.01.1995 - 14.01.1999
Zarząd   Komisja Rewizyjna
Prezes Rosiński Zbigniew     Przewodniczący Koselski Krzysztof do 22.11.1998
Viceprezes Michorzewski Piotr       Kordziński Kazimierz od 22.11.1998
Viceprezes Matusiak Piotr sekretarz   Sekretarz Syguła Sylwester
Skarbnik Plaskota Zdzisław     Członek Krzyszczak Roman
           
Kadencja II   14.01.1999 - 14.12.2003
Zarząd   Komisja Rewizyjna
Prezes Rosiński Zbigniew     Przewodniczący Kordziński Kazimierz
Viceprezes Koselski Krzysztof     Sekretarz Jęrzejewski Jarosław
Viceprezes Szraucner Mirosław     Członek Orłowski Jan
Sekretarz Plaskota Zdzisław        
Skarbnik Kalenkiewicz Krzysztof do 01.03.2000      
  Krzyszczak Roman od 01.03.2000      
Członek Wróblewski Krzysztof        
           
Kadencja III   14.12.2003 - 07.12.2006
Zarząd   Komisja Rewizyjna
Prezes Rosiński Zbigniew     Przewodniczący Miluk Stanisław
Viceprezes Koselski Krzysztof     Sekretarz Orłowski Jan
Viceprezes Szraucner Mirosław     Członek Stasiczek Jan
Sekretarz Rosiński Łukasz        
Skarbnik Kordziński Kazimierz        
Członek Zembroń Mariusz        
Członek Plaskota Zdzisław do 05.04.2004      
           
Kadencja IV   07.12.2006 - 26.02.2011
Zarząd   Komisja Rewizyjna
Prezes Rosiński Zbigniew     Przewodniczący Pipiorski Paweł
Viceprezes Koselski Krzysztof do 31.12.2007   Sekretarz Stasiczek Jan
Viceprezes Szraucner Mirosław     Członek Szafarczyk Janusz
Sekretarz Zembroń Mariusz do 28.08.2007      
  Szwed Krzysztof od 28.08.2007      
Skarbnik Kordziński Kazimierz do 31.12.2007      
  Koselski Krzysztof od 01.01.2008      
Członek Szwed Krzysztof do 28.08.2007      
  Zembroń Mariusz od 28.08.2007      
Członek Pytel Roman        
           
Kadencja V    26.02.2011 - 24.01.2015        
Zarząd   Komisja Rewizyjna
Prezes Rosiński Łukasz     Przewodniczący Lancman Grzegorz
Viceprezes Rosiński Zbigniew do 29.12.2014   Sekretarz Szafarczyk Janusz
Viceprezes Szraucner Mirosław     Członek Młynarska Mariola
Sekretarz Pipiorski Paweł        
Skarbnik Koselski Krzysztof        
           
Kadencja VI   24.01.2015 - 09.02.2019
Zarząd   Komisja Rewizyjna
Prezes Rosiński Łukasz     Przewodniczący Kubisz Tomasz
Viceprezes Koselski Krzysztof     Sekretarz Buba Andrzej
Viceprezes Młynarski Zygmunt     Członek Chłopaś Artur
Sekretarz Pipiorski Paweł do 23.02.2017      
  Szwed Krzysztof od 23.02.2017        
Skarbnik Lancman Grzegorz        
Członek Pilarska Karolina        
Członek Szwed Krzysztof do 23.02.2017      
           
Kadencja VII   09.02.2019 -
Zarząd   Komisja Rewizyjna
Prezes Rosiński Łukasz     Przewodniczący Pytel Roman
Viceprezes Młynarski Zygmunt     Sekretarz Buba Andrzej
Sekretarz Szwed Krzysztof     Członek Bajda Jacek
Skarbnik Lancman Grzegorz        
Członek Pilarska Karolina        
Członek Chłopaś Artur do 08.02.2020      
Członek Świerc Krystian