|   Strona Główna   |   Wyniki   |   Regulamin   |   Rejestracja   |   Kontakt   |   Lista startowa   |   Linki   |  
 


TERMIN 14.03.2025

Osoby na podstawie kolejności wpłat posiadający numery >500 strefę przepaków będą miały umiejscowioną na zewnątrz hali
w środku będą mogły korzystać tylko z punktu odżywczego (nie mogą przechowywać swoich rzeczy, przesiadywać, spać)
Tylko dla tych osób będzie wydzielony parking trwiasty usytuowany przy trasie

Regulamin IX Setki Komandosa (100K )
Bieg zaliczany do Wielkiego Szlema Komandosa

ORGANIZATOR

Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec

Cel imprezy:

Umożliwienie chętnym rywalizacji w trudnych warunkach i na ultra dystansie.
Popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych.
Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk biegaczy w mundurach.
Popularyzacja służby w jednostkach specjalnych

Termin i miejsce:

Start i meta –Lubliniec-Posmyk (Przystań Oblacka) ul Posmyk 5
14 marca 2025 r. godz. 22.00.
Trasa (101km – pięć okrążeń) prowadzić będzie drogami leśnymi (szlak 100K)
Limit na pokonanie trasy 20 godz.

Warunki uczestnictwa:
Prawo startu mają osoby, które zgłoszą akces udziału w 100K oraz spełnią poniższe wymagania:

- Wystartują w pełnym umundurowaniu polowym (mundur z długim rękawem, buty taktyczne (z wysokością cholewki minimum 18 cm - ze względu na powszechność wyposażenia WP w buty Zephyr firmy Lowa dla tego modelu wyjątkowo nie obowiązuje minimalna wysokość holewki).) z plecakiem o wadze 10 kg na pierwszym okrążeniu (min. wymiary 45x30cm) w kolorze odpowiadającym
umundurowaniu.
Zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko, jeśli ich kształt i kolor
są typu wojskowego. Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw.
O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów.
Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować bezpośrednio do sędziego głównego na adres: bakc@wp.pl 

- Kolejne - drugie - okrążenie (20 km) pokonają w mundurowaniu jak powyżej.

- Następne trzy okrążenia (60 km) można pokonywać w stroju i obuwiu dowolnym.

Ważenie plecaków od godz.19.00 do 21.45 – po zważeniu plecaka, odstawiamy go do swego boksu.
Zawodnicy pobierają plecaki po ogłoszeniu przez sędziego głównego i ustawiają się za linią startu

Odżywki i napoje organizatora dostępne na start/mecie każdego okrążenia (pieczywo, banany, czekolada, herbata, izotonik).

Start/meta przy hali sportowej, która będzie pełniła rolę punktu odżywczego i przepaku
W strefie przepaku na hali nie mogą przebywać - poza czasem pobytu zawodnika w strefie - osoby towarzyszące.
Strefa pomocy obejmuje okolice hotelu, hali i parkingu

Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie 100K (wyjątek
stanowią strefy wystawione przez organizatorów, dzieci i zakupy w sklepach)
Nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej.

NIE ZEZWALA SIĘ NA KORZYSTANIE Z KIJKÓW

Nie nieprzestrzeganie w/w warunków skutkuje dyskwalifikacją.

Klasyfikacje:

Open M i K. Bez podziału na kategorie wiekowe.
Drużynowa. Liczy się czas 3 kolejnych osób z klubu o jednobrzmiącej nazwie. Ostateczne zmiany podczas weryfikacji.

Nagrody:

Open: kobiety i mężczyźni za miejsca 1-10 – trofea (nagrody 1- darmowy start w 100K, Katorżnik (godz13), MK i BONK, 2-darmowy start w 100K, Katorżnik,MK, 3-darmowy start w 100K,Katorżnik,BONK, 4-darmowy start w 100K,MK, 5-darmowy start w 100K,BONK, 6-darmowy start w Katorznik i MK, 7-darmowy start w Katorznik i BONK. 8-darmowy start w Katorżnik,, 9-darmowy start w MK, 10-darmowy start w BONK). Nagrodę można scedować na inną osobę.
Dla wszystkich koszulka, medal, posiłek, dyplom na mecie z fotobudki (miejsca 1-50 złoty medal, 51-100 srebrny, >100 brązowy)
Drużyny za miejsca 1-3 puchary

Zgłoszenia:

Ustala się limity uczestników na:
320 osób - liczba dostępnych boksów
500 osób w boksach na zewnątrz hali

https://www.zmierzymyczas.pl/1804/viii-setka-komandosa.html
kontakt@wkbmeta.pl
Zgłoszenia nie opłacone w ciągu 7 dni zostana usunięte

Biuro Zawodów czynne w Ośrodku Przystań Oblacka w godz 16-22

Zawodnik anonimowy (czytaj nie wyrażający zgody na umieszczenie w oficjalnych wynikach):

·        Nie dostanie powiadomienia SMS

·        Nie odnajdzie swego nazwiska wśród finiszerów

·        Nie będzie w rejestrze zdobywców odznaki

·        Nie będzie w innych rejestrach i zestawieniach w których wymagane są dane

·        Nie odnajdzie się na zdjęciach robionych przez organizatora

·        Nie będzie miał możliwości pobrania dyplomu

·        Nie będzie miał możliwości uczestniczenia w dekoracji

Opłaty:

Za zgłoszenie uważa się przesłanie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej.
Opłata startowa - termin i wysokość:
do 31 grudnia 2024 w wysokości 300 zł
do 15 lutego 2025 w wysokości 330 zł po tym terminie tylko za zgodą organizatora - 355 zł

Opłatę wnosimy tylko poprzez:
indywidualny link szybkich płatności internetowych tpay.com (wysłany na mail)

 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zawodnik podczas rejestracji wybierze i opłaci wariant „Możliwość zwrotu”. Koszt usługi wynosi 30 zł i jest bezzwrotny.
 • W wypadku wykupienia Wariantu, o którym mowa powyżej Uczestnik nabywa możliwość rezygnacji ze startu w Zawodach bez podania przyczyny i otrzymania 100% zwrotu wniesionej opłaty startowej, pod warunkiem zgłoszenia chęci rezygnacji ze startu w nieprzekraczalnym terminie do dn. 02.03.2025
 • Zawodnik, który zrezygnuje ze startu otrzyma 100% zwrotu opłaty startowej (z wyjątkiem opłaty od rezygnacji ze startu) w terminie 14 dni w sposób tożsamą metodą płatności, jaką opłata została wniesiona
  Istnieje możliwość przeniesienie opłaty startowej na innego zawodnika po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej - 20 zł - (do 01.02.24 bezpłatnie jeżeli nie zmieniamy rozmiaru koszulki)
 • W celu przepisania pakietu startowego na innego Uczestnika z adresu email, podanego w formularzu rejestracyjnym, Uczestnik przepisujący pakiet wysyła wiadomość na adres kontakt@wkbmeta.pl z podaniem danych swoich oraz Uczestnika, na którego przepisuje pakiet. Przy zmiane rozmiaru koszulki nalezy wnieść opłatę w wysokości 20 zł.

  w indywidualnych przypadkach wpłata na konto WKB Meta: PPABPLPK IBAN: PL 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010
  Chcesz otrzymać rachunek za opłatę startową napisz i podaj dane na skarbnik@wkbmeta.pl

  Uwagi:

  Parking tylko asfaltowy 100m przed halą. Przy hali i na drogach leśnych po prawej ulicy tylko samochody z numerami startowymi > 500 (właściciele numerów "z hali" zakaz pod groźbą niesportowego zachowania)

  Numer startowy przypięty z przodu na udzie (drugi mały na plecaku).
  Przy niedowadze plecaka na 20 km, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany (może uniknąć kary pokonując z nim -10kg- kolejne okrążenie)
  Numery będą nadawane w kolejności wpłat. Tak również będą przydzielane boksy (ok. 1x1m)
  W rejonie przepaku będzie wystawiony punkt odżywczy
  Po starcie w tej strefie mogą przebywać tylko zawodnicy i organizatorzy

  Wyniki i dekoracja:
  Wyniki będą wywieszane o równych godzinach oraz dostępne na stronie
  https://www.zmierzymyczas.pl/lv_live/live.html
  Dekoracja zwycięzców godz. 11.00, dla pań bezpośrednio po wbiegnięciu na metę.
  Dekoracja drużyn godz. 14
  Posiłek będzie wydawany od godz 13:00 do 18 pod restauracją od strony jeziora

  Przebieg trasy https://www.traseo.pl/trasa/setka-komandosa

   

  Oświadczenie uczestnika Biegu


  Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.

  Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

  Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy,że:

  .       Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest WKB Meta (organizator imprezy) z siedzibą w Lublińcu przy ul.Sobieskiegoj 35. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@wkbmeta.pl ,   lub pisemnie na adres siedziby.

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  2. wykonania umowy - czyli Twojego udziału w biegu:
  3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na WKB Meta:
  4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WKB Meta:

  Czy musisz podawać dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

  Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

  Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

  Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji zmierzymyczas.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez WKB Meta, na które zapiszesz się przez Stronę.

  Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

  Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

  Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

  Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

  Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

  Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

  Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody - masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.