Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
     
  ZAPRASZAMY
  Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z twoim podpisem pod poniższą treścią:
Informuję, że znam regulamin Biegu Katorżnika http://www.wkbmeta.pl/biegkatorznika/regulaminy/techniczny.htm akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu. Przyjmuję do wiadomości, że udział w Biegu Katorżnika wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Mit, meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen des Laufes an und verpflichte mich die zu beachten. I state that I know the Regulations of the competition and I agree to comply with them. I declare that I am capable of taking part in the competition and that I am starting in the competition at my own responsibility.

AKCEPTUJĘ, I ACCEPT

 
  Ucieczka zakładników

Registration for runner abroad only: kontakt@wkbmeta.pl

Send us your: First and second name, Country, name of team, size of T-shirt. time of start.

Prisoner Race - ucieczka@zjednoczenizwyciezymy.org

10:00 https://www.zmierzymyczas.pl/1355/bieg-katorznika-start-10-00-druzyny-teams.html

11:00 https://www.zmierzymyczas.pl/1356/bieg-katorznika-start-11-00-mezczyzni-men.html 11:30 https://www.zmierzymyczas.pl/1357/bieg-katorznika-start-11-30-vip-dziennikarze-journalists.html

12:00 https://www.zmierzymyczas.pl/1358/bieg-katorznika-start-12-00-kobiety-women.html

13:00 https://www.zmierzymyczas.pl/1359/bieg-katorznika-start-13-00-mezczyzni-men.html

13:50 https://www.zmierzymyczas.pl/1360/bieg-katorznika-start-13-50-mezczyzni-men.html

14:30 https://www.zmierzymyczas.pl/1361/bieg-katorznika-start-14-30-mezczyzni-men.html

09:50 Bobas https://www.zmierzymyczas.pl/1362/bobas-katorznik-rocznik-2016-2022.html

10:05 Mikro https://www.zmierzymyczas.pl/1363/mikro-katorznik-rocznik-2013-2015.html
10:25 Mini https://www.zmierzymyczas.pl/1364/mini-katorznik-rocznik-2009-2012.html
10:50 Mały https://www.zmierzymyczas.pl/zapisy/1028/maly-katorznik-rocznik-2003-2007.html
10:50 Babcie i dziadkowie https://www.zmierzymyczas.pl/1366/bieg-babci-i-dziadka-1957-i-starsi.html

Ucieczka