Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
     
  ZAPRASZAMY

Zapisy Ucieczki Zakładników 10 marca 20:00

  Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z twoim podpisem pod poniższą treścią:
Informuję, że znam regulamin Biegu Katorżnika http://www.wkbmeta.pl/biegkatorznika/regulaminy/techniczny.htm akceptuję jego zapisy i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu. Przyjmuję do wiadomości, że udział w Biegu Katorżnika wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Mit, meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen des Laufes an und verpflichte mich die zu beachten. I state that I know the Regulations of the competition and I agree to comply with them. I declare that I am capable of taking part in the competition and that I am starting in the competition at my own responsibility.

AKCEPTUJĘ, I ACCEPT
https://www.zmierzymyczas.pl/1659/bieg-katorznika-ucieczka-zakladnikow-2023.html l

 
  Ucieczka zakładników

Registration for runner abroad only: kontakt@wkbmeta.pl

Send us your: First and second name, Country, name of team, size of T-shirt. time of start.

Prisoner Race - ucieczka@zjednoczenizwyciezymy.org