Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
     
  XV Bieg Katorżnika 2019- Regulamin Główny / Main Regulations
  XI Bieg Katorżnika 2019 - IX Bieg VIPów i Sponsorów / IX VIP and Sponsors Run
  XV Bieg Katorżnika 2019 - IX Bieg Dziennikarzy / IX Jurnalist Run
  XV Bieg Katorżnika 2019 - XIII Galernik TEAM / XIII Galley Team
  XV Bieg Katorżnika 2019 - Ucieczka zakładników 2019
  XV Bieg Katorżnika 2019 - XIII Bieg Mikro Mini i Małego Katorżnika / XIII Mikro Mini Small
  XV Bieg Katorżnika 2019 - VII Katorżnik Babci i Dziadka / VII Grandmother and Grandfather Katorznik Run
  Ucieczka Zakładników
 
 

XV BIEG KATORŻNIKA 2019

REGULAMIN TECHNICZNY

English version

UWAGA:

W sezonie 2019 wprowadzone zostają, w stosunku do poprzednich edycji, kosmetyczne zmiany organizacyjne. Ustala się limit startujących na 185 osób w biegach indywidualnych (+ rezerwa dla organizatora) oraz 45 drużyn . Odbędzie się 7 biegów równorzędnych startujących w odstępach czasu (10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,) O godzinie 12:00 odbędzie się bieg wyłącznie dla kobiet, o godzinie 10:00 wystartuje Galernik TEAM (rywalizacja drużynowa dla 4 osobowych zespołów) o godz 11:30 Bieg VIPów i dziennikarzy. Ucieczkę Zakładników organizuje Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk Specjalnych "Zjednoczeni Zwyciężymy

1. CEL IMPREZY

Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na organizację imprezy z elementami szkolenia wojsk specjalnych
Promocja Wojska Polskiego i Ziemi Lublinieckiej

2. ORGANIZATOR

Wojskowy Klub Biegacza Meta
Jednostka Wojskowa Komandosów

WSPÓŁORGANIZATOR

Nadleśnictwo Lubliniec
5 pułk chemiczny Tarnowskie Góry

3. TERMIN I MIEJSCE

Termin: 10 sierpnia 2019 (sobota)

Lubliniec - Kokotek

Ze względu na pojemność trasy zawody rozgrywane są w 7 równorzędnych biegach.

Starty: godz.: 10:00 (drużyny), 11:00 mężczyźni, 11:30 (VIP i dziennikarze), 12:00 (kobiety), 13:00 mężczyźni, 14:00 mężczyźni, 15:00 mężczyźni,  oraz Ucieczka (między 16:00 a 09:00)

4.TRASA I DYSTANS

Dystans biegu: ok. 11 km. Dokładny dystans oraz przebieg trasy zostają wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie są wcześniej ujawniane. Długość trasy będzie uzależniona od panujących warunków atmosferycznych

Start i meta na plaży przed Ośrodkiem Przystań Oblacka.

Trasa trudna: bagno, jezioro, błoto, rowy melioracyjne, strumienie, trzęsawisko, poldery, zarośla, przeszkody naturalne i sztuczne.

Trasa biegu na całej długości jest otaśmowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy oraz ominięcie lub nie pokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Odcinki trasy prowadzące rowem należy pokonywać jego korytem. Taśma zaczepiona na skarpie wyznacza kierunek biegu. Średnia szerokość trasy: 3 metry.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz własnoręcznie podpiszą oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i starcie na własną odpowiedzialność. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych. Zalecana jest umiejętność pływania i wzrost minimum 160 cm.

Weryfikacja w Biurze Zawodów, które jest czynne w następujących dniach i godzinach:

- 09 sierpnia 2019 (piątek),             16:00 – 21:00

- 10 sierpnia 2019 (sobota),            07:30 – 15:00

6.ZGŁOSZENIA I OPŁATA WPISOWA

W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać opłaty 7 dni po jego wysłaniu, po tym terminie wszystkie zgłoszenia bez opłaty będą usuwane (nie dotyczy zawodników z zagranicy)

jeżeli na liście nie ma twego nazwiska nie wnoś opłaty

Wysokość opłaty startowej:

Godz. startu Do 30.04 Do 30.06 01.07-01.08
10 1300 1500 1700
11 230 270 320
11:30VIP Zaproszenia lub 1000zł Zaproszenia lub 1000zł Zaproszenia lub 1000zł
11:30 dzienikarz patronat lub 100zł patronat lub 120zł patronat lub 150zł
12 200 250 300
13 220 260 310
14 210 250 300
15 180 200 250
Dzieci i dziadkowie 80 100 150
zamiana zawodnika 20 zł 30 zł 50 zł

Członkowie WKB, JWK, JWA i 5 pchem płacą 50%

Mężczyźni mają prawo wyboru godziny biegu 11:00, 13:00, 14:00 lub 15:00 w którym wystartują - pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. Panie - 12:00, VIP-y i dziennikarze - 11:30, drużyny - 10:00 - rejestrują się na deklarowanej im godzinie.

Przelewu dokonać  wpisując imię, nazwisko na konto:

Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec
ul Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
BIC: BNP PARIBAS
Cod BIC/SWIFT : PPABPLPK 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Opłata może być scedowana na innego zawodnika po wniesieniu opłaty manipulacyjnej. Opłata jest nieważna, gdy zawodnik nie zostanie zgłoszony, jeśli jest dokonana po terminie 7 dni od zgłoszenia czyli po usunięciu z listy.

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego zawodów.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia i wniesieniu opłaty zawodnik zostanie przypisany do wybranego biegu, oraz zostanie nadany mu numer startowy (aktualizacja wpłat codzienna)

6a. W przypadku zdarzeń losowych istnieje możliwość zamiany zawodnika na innego po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości jak w tabeli powyżej. Opłata nie dotyczy dużyn.
Zawodnik, który rezygnuje ze startu musi podać do organizatora dane nowego zawodnika.

Istnieje możliwość odebrania pakietu startowego (bez numeru) za osobę nie startującą w przypadku posiadania jej kopi dowodu osobistego.

7.KLASYFIKACJA

Indywidualna:
Każdy z biegów wyłania równorzędnych zwycięzców XV Biegu Katorżnika.
Dla startujących o godz. 11:30 przewidziano dodatkowe klasyfikacje w kat. VIP i dziennikarz

Drużynowa:
Dla startujących o godz 10:00

8.NAGRODY

Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1 otrzymują „Złotą Podkowę Katorżnika”
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 2 otrzymują „Srebrną Podkowę Katorżnika”
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 3 otrzymują „Brązową Podkowę Katorżnika”
Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymują na mecie „Żeliwną Podkowę Katorżnika”

Zwycięzcy każdego z biegów otrzymują także prestiż i sławę na cały świat. Pierwsze trójki otrzymają nagrody rzeczowe. Każdy zespół Galernika (o godz 15) otrzyma pamiątkowe trofeum.

Wszyscy zawodnicy przy weryfikacji w Biurze Zawodów - okolicznościowe koszulki.

9. NOCLEGI

Na parkingu będzie możliwość rozbicia namiotu. Organizator nie pośredniczy przy rezerwacji noclegów w ośrodkach wypoczynkowych.
Noclegi: www.lubex.pl * 
http://www.oblackaprzystan.pl
www.posmyk.pl
www.sielankoweklimaty.pl 
http://hotel.alhar.pl 
www.osr-strzelnica.pl *
http://www.zameklubliniec.pl/ 
http://www.karczma-koszwice.pl/* 
http://www.lubliniec.zhp.pl/
http://www.sleepandgo.pl/
szukać również w agroturystyce
powołując się na start w tych zawodach * możesz liczyć na zniżkę *

10.  FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Zawodnicy zobowiązani są startować w wyznaczonym przez organizatora biegu. Zweryfikować się przed wejściem do strefy startowej. Brak weryfikacji skutkuje dyskwalifikacją.Nie ma mozliwosci startu w innym biegu poza przydzielonym.

W sobotę 10 sierpnia 2019 odbędzie się 7 równorzędnych biegów. Zawodnicy zostają podzieleni (zgodnie z listą startową) na siedem grup odpowiadających poszczególnym biegom. Biegi odbywają się w godzinnych odstępach czasu. Każda strefa czasowa posiada dedykowany jej kolor numeru startowego. Każda osoba otrzyma dwa numery. Numer z chipem przypinamy na piersiach, drugi na plecach.

W biegu o godzinie 12:00 uczestniczą wyłącznie kobiety.

W biegu o godzinie 10:00 uczestniczą wyłącznie drużyny 4 osobowe.

W biegu o godzinie 11:30 uczestniczą wyłącznie VIP-y + dziennikarze

Uwaga: kobiety  mogą startować tylko w trzech w/w biegach  

Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy! Każdy zawodnik, który ukończy bieg jest traktowany jako zawodnik, który ukończył XV Bieg Katorżnika. Jest klasyfikowany w komunikacie końcowym oraz otrzymuje wszystkie profity wynikające z ukończenia zawodów.

Wszyscy zwycięzcy każdego z biegów są równorzędnymi zwycięzcami XV Biegu Katorżnika, równorzędne są także wszystkie kolejne miejsca.

Nie prowadzona jest łączna klasyfikacja wszystkich biegów na podstawie uzyskanych czasów, gdyż warunki terenowe w każdym z kolejnych biegów są inne.

Nie prowadzi się żadnych innych klasyfikacji - w tym wiekowych, branżowych itd., z wyjątkiem klasyfikacji drużynowych Galernik TEAM, VIP i dziennikarzy.

11. SPRAWY SANITARNE

Organizator zapewnia możliwość skorzystania z prysznicy po biegu. Zawodnicy zobowiązani są do wcześniejszej - bezpośrednio po biegu - kąpieli w jeziorze w celu usunięcia zanieczyszczeń z trasy.

Na mecie zostaną wydzielone miejsca na zniszczoną podczas zawodów odzież – buty, koszulki, odzież ochronną.

W strefie parkingu i zawodów ustawione będą sanitariaty przenośne typu TOY-TOY.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I OŚWIADCZENIA

Zawodnik otrzyma dwa numery startowe do przypięcia z przodu i z tyłu. Protesty można składać po wpłaceniu kaucji w wysokości 500 zł. Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 1 sierpnia 2019. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.biegkatorznika.pl

Oświadczenie uczestnika Biegu Katorżnika edycja 2019.

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.

Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy,że:

       Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest WKB Meta (organizator imprezy) z siedzibą w Lublińcu przy ul.Sobieskiegoj 35. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@wkbmeta.pl , telefonicznie pod numerem +48 261101433   lub pisemnie na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na WKB Meta:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WKB Meta:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji zmierzymyczas.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez WKB Meta, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

English version

NOTE:

In the season 2019 are introduced, compared to the previous edition, another major organizational changes. Limit is fixed at 185 people competing in individual races (+ 20 for the organizer) and 45 teams . There will be six running races in hourly intervals (10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,). At 12:00 will be run exclusively for women, will start at 10:00 Galley TEAM (Team competition for 4 person teams) at 11:30 Cross VIPs and journalists.

1. PURPOSE OF EVENTS

Output to meet demand for the organization of the event with the elements of special forces training
Promotion of the Polish Army and the Lubliniec country

2. ORGANIZER

Military Runners Club of Meta
Military Commando Unit

3. TIME AND PLACE

Deadline: August 10.2019
Lubliniec - street Posmyk 5 (Poland)
Due to the capacity of the route - events are played in six equal races.
Starts: at.: 10:00(teams), 11:00, 11:30 (VIP and journalists)12:00 (women), 13:00 , 14:00 , 15:00,

4. RUNING ROUTE AND DISTANCE

Distance running: about 11 km. The exact of distance and the route will be designate for a few days before the run and are not previously disclosed. The length of the route may vary depending on weather conditions

Hard runing route: lake, mud, drainage ditches, bog, polders, scrubs, natural and artificial obstacles.
Trail running the entire length of both sides are taped. Exceeding the line set by the tape and not to circumvent or overcome the obstacles the player will result in disqualification. Average width of route: 3 meters.

5. CONDITIONS OF PARTICIPATION

Right off they only adults that during the verification in the race office will prove an identity document, do not have contraindications to long-distance transmission, and personally sign a statement of awareness of the risks and start at your own risk. Required is the timely completion of registration formalities. Recommended ability to swim and a minimum height 160 cm.

Verification of the Office of the Professions, which is active in the following days and times:
- August 09, 2019 , 16:00 - 21:00
- August 10, 2019 , 07:30 - 15:00

6. ENTRIES AND ENTRY FEE

In order to register for the course must complete an application form and make payment.
Seven days after sending application form, without peyment will be removed
Is accepting applications only from the competition website. Admitted to the race will be only those runners who will make the appropriate registration peyment to 31 July 2019 , will fit in the limit of seats and will be registered on the site www.biegkatorznika.pl

Buy:

Godz. startu Do 30.04 Do 30.06 01.07-01.08
10 1300 1500 1700
11 230 270 320
11:30VIP Zaproszenia lub 1000zł Zaproszenia lub 1000zł Zaproszenia lub 1000zł
11:30 dzienikarz patronat lub 100zł patronat lub 120zł patronat lub 150zł
12 200 250 300
13 220 260 310
14 210 250 300
15 180 200 250
small 80 100 150
change runner 20 zł 30 zł 50 zł

Persons registered through the website have the right to choose hours run 10:00 or 15:00 at which the take off - subject to availability of seats.

Acceptance of applications within the limit of the participants and to attribute to determine the order of payments gear. Assigning a participant to the course is not subject to the complaint.

In order to register for the run Bieg Katorżnika must complete an application form on the website and in the same time make a transfer containing the name on the account:
Military Runners Club Meta Lubliniec
35 Sobieski Street
42-700 Lubliniec
Cod BIC/SWIFT : PPABPLPK 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

The peyment is not refundable. The fee may also be assigned to another runner. The fee is void if the runner will not be reported if it is made after the deadline or if it is brought after the exhaustion of the limit.
The lodging fee is tantamount to acceptance Regulations technical occupations.
After the declaration is registered player will be assigned to one of the runs, and will be given to him starting number (updated daily payments)
In the case of random events to June 30, there is the possibility of switching to another runner after a handling fee of 20 PLN

7. CLASSIFICATION

individual:
Each of the Run emerges equivalent winners of XV Katorżnik Run.
For starters on 11:30 provides additional classifications in category journalist and VIP

Team:
For starters, at 10:00

8. AWARDS

Players who occupy places 1 receive the "Golden Horseshoe convict"
Players who will take the place of 2 receive a "Silver Horseshoe convict"
Players who occupy places 3 get "Bronze Horseshoe convict"
Winners of colored horseshoes receive a cash prize of 1 Marsh
All other participants receive at the finish line, "Cast Iron Horseshoe convict"

The winners of each of the Runs also receive prestige and fame throughout the world. The first three will receive commemorative trophies and prizes. Each team Galley and Run of prisoner will receive a commemorative trophy convicts.

All runners in the verification on the Office of competition receive T-shirts.

9. ACCOMMODATION

The organizer provides free of charge at the gym only to registered participants to run. The organizer is not mediated by reservation at resorts.

You can use the following nights:
- Free of charge in a sports hall (you must have a sleeping bag and mattress)

and
www.lubex.pl * 
http://www.oblackaprzystan.pl/
www.posmyk.pl
www.sielankoweklimaty.pl 
http://hotel.alhar.pl 
www.osr-strzelnica.pl *
http://www.zameklubliniec.pl/ 
http://www.karczma-koszwice.pl/* 
http://www.lubliniec.zhp.pl/
http://www.sleepandgo.pl/

10. FORM OF COMPETITION

Competitors must start in the race set by the organizer. Verify before entering the home zone. The runners who will start in another race will be disqualified.
On Sunday, 10 August 2019 will take place on 7 equivalent runs. Runners are divided (according to the start list) into six groups corresponding to each runs. Racing takes place at hourly intervals. The player will receive two numbers

In the race at 12:00 only women participate.
The run on 10.00 participating teams 4 persons only.
In the race at 11:30 only VIP and journalists
Note: only women can compete in races (10, 11:30, 12)

TEvery runner who completes the run is treated as a here is no time limit to finish! player who has completed the race XV Katorżnik Run. It is classified in the final communique, and receives all profits resulting from the completion of the competition.
All winners of each of the runs are equal winners of the Race XV Katorżnik Run, are equivalent and all subsequent places.
There is not total classification of the all of run on the basis of the time, because the terrain in each subsequent runs are different.
There is not other classifications - including age, industry, etc., with the exception of the classification team Galley TEAM Run, VIP and journalists.

11. HEALTH MATTERS

The organizer provides the ability to use the showers after the race. Competitors are required to - immediately after the race - swim in the lake to remove impurities from the cross route.

At the finish line will be dedicated space for clothing worn during the competition - shoes, shirts, protective clothing.

In the zone of competitions are set up portable toilets will be like a TOY-TOY.

12. FINAL PROVISIONS

- All runners start at their own responsibility,
- Runners insure themselves on their own,
- Medical care for the duration of the event provides an organizer,
- Competition will be held regardless of weather (in the case of a storm starting may be postponed)
- The organizer is not responsible for valuables left in the locker room, you must pass them to deposit
- Cases not covered in the Rules shall decide the organizer. The runner has the right to protest after paying a deposit of 500 PLN. In case of rejection by the organizer of the protest deposit shall be forfeited. The decision of the organizer of the protest shall be final.

Rules are not the final version and can be changed to 1 August 2019. The current version of the regulations is published on the website: www.biegkatorznika.pl