Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
     
  XVIII Bieg Katorżnika 2023- Regulamin Główny / Main Regulations
   
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Bieg VIPów i Sponsorów / VIP and Sponsors Run
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Bieg Dziennikarzy / Jurnalist Run
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XVI Galernik TEAM / Galley Team
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XII Ucieczka zakładników
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - XVI Bieg Mikro Mini i Małego Katorżnika / Mikro Mini Small
  XVIII Bieg Katorżnika 2023 - X Katorżnik Babci i Dziadka / Grandmother and Grandfather Katorznik Run
   
 
 

XVIII BIEG KATORŻNIKA 2023

XII Bieg Dziennikarzy i Blogerów

English version

Osoby (dowolnej płci) startujące w rywalizacji dziennikarzy i blogerów startują razem w specjalnym, dedykowanym biegu o godzinie 11:30 razem z VIP.

1. UCZESTNICTWO

Wszyscy członkowie Biegu Dziennikarzy i Blogerów zobowiązani są spełniać kryteria wymagane dla uczestników XVIII Biegu Katorżnika (patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika).

W formularzu zgłoszeniowym należy wpisać redakcję lub nazwę/adres prowadzonego bloga.(brak skanu legitymacji dziennikarskiej wymaga indywidualnej zdody mailowej organizatora)

2. NAGRODY

Każdy zawodnik otrzymuje na mecie odpowiednią Podkowę Katorżnika w zależności od zajętego miejsca indywidualnie (patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika)

Wszystkie osoby otrzymują prestiż i sławę na cały świat mediów a trzy pierwsze w kategorii dziennikarzy i blogerów (z podziałem na kategorie płci) nagrody.

3. ZGŁOSZENIA

O limicie uczestników Biegu Dziennikarzy i Blogerów decyduje organizator. 
Dopuszczone do startu bezpłatnego zostaną wyłącznie:

a) osoby reprezentujące patronów medialnych Katorżnika;

b) dziennikarze i blogerzy publikujący materiały na temat Biegu Katorżnika;

c) w wyjątkowych przypadkach dziennikarze reprezentujący media szczególnie istotne dla budowy pozytywnego wizerunku Wojskowego Klubu Biegacza META.

Wpisowe Biegu Dziennikarzy:
do 31 marca 2023 – 100 pln
do 31 maja 2022 – 120 pln
po terminie - 150 zł

Przelewu opłaty startowej należy dokonać na poniższe konto:
Wojskowy Klub Biegacza Meta w Lublińcu
ul Sobieskiego 35
42-700 Lubliniec
BGŻ O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010
Kod BIC :BGŻ BNP PARIBAS Number of bank account: 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

4. WERYFIKACJA

(patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Osoby zainteresowane startem w Biegu Dziennikarzy proszone są o kontakt z organizatorem
tlf. 602 581 585

English version

XII Jurnalist Run

People (either sex) journalists taking part in competitive start together in a special, dedicated run at 11:30 with VIP.

1. PARTICIPATION

All runners of Journalists Run are required to fulfill the criteria for participants in the XVIII Katorżnik Run (see -> Run and Technical Terms convict).

Have a press card.

2. AWARDS

Every runners receives at the finish line Horseshoe convict appropriate depending on the space used individually (see -> Run and Technical Terms convict)
All persons who receive the prestige and fame throughout the world and the first three in the category of journalists commemorative trophies.

3 APPLICATION

Total limit of Journalists Run participants is 50 persons. The list is closed, when the above limits will be exhausted. Will be allowed to start only person representing the media patrons that to convict or 31 July 2023 will bring entry fee, we have some free space within the limit and will be registered by the organizer at www.biegkatorznika.pl

Race entry fee of Journalists:
before 31.03.2023- 100 PLN
before 31.05.2023 - 120 PLN

Transfer fee must be made to the following account:
Military Runners Club of Meta in Lubliniec
35 Sobieski Street
42-700 Lubliniec
Cod BIC/SWIFT : PPABPLPK 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010

4.VERIFICATION

(See -> Run and Technical Terms convict).

5. FINAL PROVISIONS

Persons interested in Run-off Journalists are requested to contact the organizer
phone: +48 602 581 585