Chcesz otrzymać rachunek podaj dane do wypisania i wysyłki. Nie będziesz stał w kolejce lancman@wkbmeta.pl
Strona Główna   |   Wyniki   |   Regulamin   |   Rejestracja   |   Konatakt   |   Lista startowa   |   Linki
                                                 
Chcesz otrzymać rachunek podaj dane do wypisania i wysyłki. Nie będziesz stał w kolejce lancman@wkbmeta.pl

Regulamin Mini MK

Dla naszych pociech o godz 10 organizujemy start do Mini Maratonu Komandosa.

Limit 25 osób

Ubiór jak do szkoły. Tornister 4 kg.

Wiek do 13 lat (2009 i młodsze) 2 okrążenia z punktem odżywczym.

Dystans 1 km.

Koszt 70 zł. do 30.09
Koszt 80 zł. do 30.10

Regulamin XIX Maratonu Komandosa
ORGANIZATOR  
   
  Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec  
   
1.                  Cel imprez:

Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w ekstremalnych warunkach.
Popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych.
Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk biegaczy w mundurach.
Popularyzacja służby w jednostkach specjalnych.

 
   
2.                 Termin i miejsce:

26 listopada 2022 r. godz. 9.00. Termin zgłoszeń do 31 października

Lubliniec – ul Posmyk 5
Start i meta – Lubliniec -  Przystań Oblacka

Trasa (42,2 km – dwa okrążenia)  prowadzić będzie drogami leśnymi

Limit na pokonanie trasy 7,5 godz. limit na połówce 3godz. 30 min.
Mapa Trasy - https://www.traseo.pl/trasa/maraton-komandosa

 
   
3.                  Uczestnictwo i opłata wpisowa

 Każdy uczestnik XIX MK ponosi koszty opłaty startowej wniesionej przelewem:
- do dnia 31 sierpnia 2022 r. wpisowe wynosi 130 zł
- do dnia 30 września 2021 r. wpisowe wynosi 150 zł
- do dnia 31 października 2021 r. wpisowe wynosi 170 zł
Po tym terminie organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego, a zgłoszenie będzie przyjęte tylko za zgodą organizatora (kontakt@wkbmeta.pl) - opłata 200 zł
Uczestnicy 18-stu MK są zwolnieni z opłaty startowej pod warunkiem zgłoszenia się do 30.09

Wpłaty należy dokonać przy zgłoszeniu lub na konto WKB Meta
BIC: PPABPLPK BNP PARIBAS O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010
z dopiskiem „MK" i swoim nazwiskiem w tytule. O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data zapisania się do biegu

Po osiągnięciu limitu zgłoszeń (po 7 dniach) oraz po terminie zmiany wysokości opłaty, zgłoszenia nie opłacone będą traktowane jako rezygnacja z biegu i zostaną usunięte.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jest możliwość przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika - do 30 września bezpłatnie. Po tym terminie (ale tylko do 15 listopada z możliwością zmiany romiarówki) można tego dokonać po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł).

Prawo startu mają osoby, które :

- maraton jest skierowany do żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych (możliwy jest również start osób cywilnych przy spełnieniu n/w warunków)

- wystartują na całej trasie biegu w pełnym umundurowaniu polowym bądź ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, rozpinany na całej długości). Buty krój wojskowy, specjalne, taktyczne, oraz będące na wyposażeniu różnych jednostek i oddziałów specjalnych (z wysokością cholewki minimum 18 cm na całym obwodzie). Plecak (min. wymiary 45x30cm) w kolorze ciemnym najlepiej odpowiadającym umundurowaniu, o wadze 10 kg na całej trasie biegu. Zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko jeśli ich kształt i kolor odpowiadają mundurowi (czapki, chusty, rękawiczki  - wykonane z tkaniny o jednolitej barwie, czyli popularne „oliwki” oraz „khaki”, a także w barwie szarej, granatowej lub czarnej wykorzystywane przez policję i jednostki specjalne. Materiałowe buty oraz buty trekkingowe, combat shirty, bluzy, swetry, kamizelki oraz białe kombinezony maskujące, czerwone czapki, żółte rękawiczki itp.       = dyskwalifikacja). Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw i korzystania z kijków.       O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne
- będą przestrzegać niniejszego regulaminu
- okażą dokument tożsamości.
- podpiszą oświadczenie
Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować bezpośrednio do sędziego głównego na adres: bakc@wp.pl 

Ważenie plecaków i przegląd umundurowania od godz.07.20 do 08.45 – po zważeniu plecaka, obsługa wagi odstawia go do specjalnej strefy. Zawodnicy pobierają plecaki ze strefy po ogłoszeniu przez sędziego głównego. Odżywki, woda dostępne na półmetku i mecie (na trasie brak punktów).
Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie maratonu ( każdy zawodnik musi mieć ze sobą) z wyjątkiem półmetka
nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej
- zawodnicy nie przestrzegający w/w warunków będą zdyskwalifikowani.

 
   
4.                  Klasyfikacje:

Open kobiet i mężczyzn. Bez podziału na kategorie wiekowe.
Istnieje podział na 11 kategorii

 
 
5.                  Nagrody

- MĘŻCZYŹNI i KOBIETY: trofea i nagrody za zajęcie miejsca 1-3 OPEN, upominki rzeczowe za miejsca 4 - 10 OPEN,
- W rodzajach służb za miejsca 1-3 trofea (powyżej 20 osób) i 1-szy zawodnik (liczba osób w kat. 3-19).
Może powstać nowa kategoria jeżeli będzie w niej przynajmniej 3 osoby lub skreślona jeżeli ich nie będzie
- za miejsca 1-6 w klasyfikacji drużynowej puchary (liczy się trzech pierwszych zawodników/czek, zwycięża drużyna z najmniejszą sumą czasów, wymagana jest jednobrzmiąca nazwa, po starcie nie ma możliwości zmiany nazwy reprezentowanego zespołu)
- dla wszystkich medal, koszulka, posiłek.

 
   
6.                  Zgłoszenia i kontakt do organizatora:

WKB Meta
42-700 Lubliniec
e-mail: kontakt@wkbmeta.pl
Fax 261 101345

Każdy zawodnik musi być zweryfikowany w biurze zawodów
Biuro Zawodów czynne w Przystani Oblackiej:
Piątek 18:00-20:00; Sobota 7:00-8:30
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://www.zmierzymyczas.pl/1194/xviii-maraton-komandosa.html. Za zgłoszenie uważa się wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia i wpłacenie wpisowego

 
     
7.     Uwagi:

Zaleca się by numer startowy główny był przypięty z przodu na udzie lewej nogi, pomocniczy na plecaku. Na trasie niedozwolona pomoc osób trzecich (oprócz strefy półmetka).
Po zgłoszeniu i wniesieniu opłaty kandydatowi na komandosa maratończyka, zostanie przydzielony numer startowy na liście zgłoszeń
Nie zaśmiecamy lasu - opakowania po odżywkach zostawiać przy oznaczeniach kilometrów i w miejscach gdzie stoi zabezpieczenie trasy.

Pakiety nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym. Istnieje możliwość odebrania pakietu w godzinach pracy biura zawodów przez osoby trzecie po okazaniu kserokopii, zdjęcia lub skanu (może być na urządzeniu mobilnym) dowodu osobistego posiadacza pakietu.

 
Noclegi:

http://www.oblackaprzystan.pl/  - 0km
https://blislubliniec.pl/ - 0,1km
www.posmyk.pl – 0,5km
www.sielankoweklimaty.pl – 1,5km
www.lubex.pl * - 8km
http://hotel.alhar.pl - 8km
www.osr-strzelnica.pl - 10 km
http://sleepandgo.eu/ - 8km
http://www.zameklubliniec.pl – 7km
http://www.lubliniec.zhp.pl – 2 km
http://karczma-koszwice.pl/* - 13km
http://www.heven.bigduo.pl/index.html -9km
szukać również w agroturystyce

   
     
8.     Wyniki i dekoracja:

Pakiet otrzymacie przy rejestracji. Medal na mecie.
Obecność na dekoracji obowiązkowa. Mężczyźni godz. 15.30. Kobiety godz 16:00: Szlem po dekoracji MK. Trofea nie będą wysyłane pocztą.
Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie http://www.wkbmeta.pl/mk

 
     
9. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi w dniu zawodów do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 300zł W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi.  
     
10. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi
Przewiduje się następujące kategorie:

01 Wojska Lądowe / Land Forces
02 Siły Powietrzne / Air Force
03 Marynarka Wojenna / Navy
04 Wojska Specjalne / Special Forces
05 Wojska Obrony Terytorialnej / Territorial Defense Troops
06 Policja / Police
07 Żandarmeria Wojskowa / Military Police
08 Dowództwo Garnizonu Warszawa / Garisson Command of Warsaw
09 Szkolnictwo Wojskowe / Military Education
10 Inspektorat Wsparcia SZ / Logistic Support Inpectorate
11 Instytucje Centralne MON / Central Instytutions Ministry of National Defence
12 Żołnierze Rezerwy ZSW, NSR / Military Reserve
13 Dowództwo Operacyjne / Operational command
14 Państwowa Straż Pożarna / State Fire Brigade
15 Ochotnicza Straż Pożarna / Volunteer Fire Brigade
16 Straż Graniczna / Border Guards
17 Służba Więzienna / Prison Service
18 Służba Ochrony Państwa i Straż Marszałkowska / Security Service
19 Straż Miejska / Municipal Police
20 Straż Leśna / Forest Guard
21 Inne służby / Other services
22 Cywil / Civilian

 

Oświadczenie uczestnika Maratonu Komandosa XIX edycja 2022.

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.

Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy,że:

Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest WKB Meta (organizator imprezy) z siedzibą w Lublińcu przy ul.Sobieskiegoj 35. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@wkbmeta.pl , telefonicznie pod numerem +48 261101433   lub pisemnie na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na WKB Meta:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WKB Meta:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji zmierzymyczas.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez WKB Meta, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.