Chcesz otrzymać rachunek podaj dane do wypisania i wysyłki. Nie będziesz stał w kolejce kontakt@wkbmeta.pl
Strona Główna   |   Wyniki   |   Regulamin   |   Rejestracja   |   Konatakt   |   Lista startowa   |   Linki
                                                 
Regulamin Mini MK

Dla naszych pociech o godz 10 organizujemy start do Mini Maratonu Komandosa.

Limit 20 osób

Ubiór jak do szkoły. Tornister 4 kg.

Wiek do 6 lat 1 okrążenie, wiek 7-12 lat 2 okrążenia z punktem odżywczym.

Kółko to ok 500 m.

Koszt 50 zł. do 30.09
Koszt 75 zł. do 30.10

Zgłoszenia na adres kontakt@wkbmeta.pl 

zapisy

Regulamin XIV Maratonu Komandosa
ORGANIZATOR
  Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec
  Jednostka Wojskowa Komandosów
     
1. Cel imprez:
  1. Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w ekstremalnych warunkach.
  2. Popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych.
  3. Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk biegaczy w mundurach.
  4. Popularyzacja służby w jednostkach specjalnych.
     
2. Termin i miejsce:
  1. Lubliniec
  2. 25 listopada 2017 r. godz. 9.00. Termin zgłoszeń do 10 listopada
  3. Start i meta –Lubliniec-Kokotek - Przystań Oblacka
  4. Trasa (42,2 km – dwa okrążenia)  prowadzić będzie drogami leśnymi.
  5. Limit na pokonanie trasy 7 godz. limit na połówce 3godz. 20 min.
     
3. Uczestnictwo i opłata wpisowa
  1. Każdy uczestnik XIV MK ponosi koszty opłaty startowej:
- do dnia 30 września 2017 r. wpisowe wynosi 110 zł
- do dnia 30 października 2017 r. wpisowe wynosi 150 zł
- Od 1 do 10 listopada 2017  wysokość wpisowego wynosi 200 zł
Po tym terminie zgłoszenie będzie przyjęte tylko za zgodą organizatora - opłata 250 zł

Wpłaty należy dokonać na konto WKB Meta
BIC: PPABPLPK BGŻ O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010
z dopiskiem „Maraton Komandosa" i swoim nazwiskiem w tytule. O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data zapisania się do biegu. Zwycięzcy są zwolnieni z opłaty startowej pod warunkiem zgłoszenia się do 30.10.

2. Po osiągnięciu limitu zgłoszeń oraz po terminie zmiany wysokości opłaty (30.09; 30.10; 10.11), zgłoszenia nie opłacone będą traktowane jako rezygnacja z biegu i zostaną usunięte.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jest możliwość przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika (tylko do 15 listopada można tego dokonać po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokosci 20 zł).

Prawo startu mają osoby, które :

    - maraton jest skierowany do żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych (możliwy jest również start osób cywilnych przy spełnieniu n/w warunków)
- będą przestrzegać niniejszego regulaminu

- okażą dokument tożsamości.
- podpiszą oświadczenie

- wystartują w pełnym umundurowaniu polowym bądź ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, buty krój wojskowy z wysokością cholewki powyżej kostki) z plecakiem (min. wymiary 45x30cm) w kolorze ciemnym najlepiej odpowiadającym umundurowaniu, o wadze 10 kg na całej trasie biegu. Zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko jeśli ich kształt i kolor odpowiadają mundurowi. Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw. O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.
Ważenie plecaków i przegląd umundurowania od godz.07.20 do 08.45 – po zważeniu plecaka, obsługa wagi odstawia go do specjalnej strefy. Zawodnicy pobierają plecaki ze strefy po ogłoszeniu przez sędziego głównego. Odżywki, woda dostępne na półmetku i mecie (na trasie brak punktów).
Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie maratonu ( każdy zawodnik musi mieć ze sobą) z wyjątkiem półmetka

nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej
- zawodnicy nie przestrzegający w/w warunków będą zdyskwalifikowani.
     
4. Klasyfikacje:
  Open kobiet i mężczyzn. Bez podziału na kategorie wiekowe.
Istnieje podział na kategorie służb (by była prowadzona potrzeba min 3 osoby)
     
5. Nagrody
  - MĘŻCZYŹNI: nagrody za zajęcie miejsca 1-3 OPEN, za miejsca 1 - 30 upominki rzeczowe, a w rodzajach służb za miejsca 1-3 trofea
- KOBIETY: nagrody za zajęcie miejsca 1-3 OPEN, za zajęcie miejsca 1-30 trofea i upominki rzeczowe
- za miejsca 1-6 w klasyfikacji drużynowej puchary (liczy się trzech pierwszych zawodników, zwycięża drużyna z najmniejszą liczbą punktów 1 miejsce = 1 pkt; 2m = 2 pkt; 3m = 3 pkt; itd, przy jednakowej liczbie punktów zwycięża zespół którego pierwszy zawodnik był wyżej notowany, wymagana jest jednobrzmiąca nazwa, po starcie nie ma możliwości zmiany nazwy reprezentowanego zespołu)
- dla wszystkich medal, koszulka, obiad.
   
     
6. Zgłoszenia i kontakt do organizatora:
  WKB Meta - JW 4101
  42-700 Lubliniec
  Telefon 261 101101 Fax 261 101345
  e-mail: kontakt@wkbmeta.pl
  Biuro Zawodów czynne w Przystani Oblackiej:
    Piątek 17:00-21:30; Sobota 7:00-8:20
    Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.wkbmeta.pl/mk oraz listownie. Za zgłoszenie uważa się wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia i wpłacenie wpisowego
Limit startujących ustala się na 600 osób
     
7. Uwagi:
  Zaleca się by numer startowy główny był przypięty z przodu na udzie prawej nogi, pomocniczy na plecaku. Na trasie niedozwolona pomoc osób trzecich.
Po zgłoszeniu i wniesieniu opłaty kandydatowi na komandosa maratończyka zostanie przydzielony numer startowy na liście zgłoszeń
Nie zaśmiecamy lasu - opakowania po odżywkach zostawiać przy oznaczeniach kilometrów i w miejscach gdzie stoi zabezpieczenie trasy.
    Noclegi: www.lubex.pl * 
http://www.oblackaprzystan.pl/
www.posmyk.pl
www.sielankoweklimaty.pl 
http://hotel.alhar.pl 
www.osr-strzelnica.pl *
http://sleepandgo.eu/ *
http://www.zameklubliniec.pl/ 
http://www.karczma-koszwice.pl/* 
http://www.lubliniec.zhp.pl/
https://www.olx.pl/oferta/wynajme-domek-letniskowy-slask-lubliniec-kokotek-kwatery-noclegi-CID3-ID37WZ7.html#7baa271e43
https://www.olx.pl/oferta/noclegi-hostel-57-CID3-IDi4L4F.html#7baa271e43
http://www.heven.bigduo.pl/index.html
http://www.lubliniec.pl/noclegi-gastronomia 
szukać również w agroturystyce
powołując się na start w tych zawodach * możesz liczyć na zniżkę *
     
8. Wyniki i dekoracja:
  Pakiet otrzymacie przy rejestracji. Medal na mecie. Początek dekoracji osób nagradzanych i Szlemów o godz. 15.30. Trofea nie będą wysyłane pocztą.
  Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie http://www.wkbmeta.pl/mk
     
9. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi w dniu zawodów do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 300zł W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi.
     
10. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi

Przewiduje się następujące kategorie:

1 Weteran Poszkodowany
2 Policja / Police
3 Straż Pożarna / Fire Brigade
4 Straż Graniczna / Border Guards
5 Służba Więzienna / Prison Service
6 BOR / Government Protection
7 Straż Miejska / City Guard
8 Policja Skarbowa / Police Fiscal
9 Służba Celna / Customs Service
10 Służba Leśna / Forest service
11 Wojska Lądowe / Land Forces
12 Siły Powietrzne / Air Force
13 Marynarka Wojenna / Navy
14 Wojska Specjalne / Special Forces
15 ŻW / MP
16 IWSZ RP/ Inspectorate Support
17 Szkolnictwo Wojskowe i Centra Szkolenia / Military Stuents
18 Dowództwo Garnizonu Warszawa
19 IC MON
20 NSR, WOT i żołnierze rezerwy ZSW
21 Służby wartownicze i ochrony / Security
22 Służby ratownicze i medycy
23 Cywil / Civilian
24 WOT żoł. zawodowi
25 Straż Ochrony Kolei / Railway Security Guard
26 inna służba (powyżej 3 osób powstanie nowa kategoria)

Oświadczenie uczestnika Maratonu Komandosa XIV edycja 2017.

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.

Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika

Data …………………………………………

Imię i nazwisko (czytelnie) …………..…………………………………………………………………

Nr startowy ………………………………………………