Chcesz otrzymać rachunek podaj dane do wypisania i wysyłki. Nie będziesz stał w kolejce lancman@wkbmeta.pl
Strona Główna   |   Wyniki   |   Regulamin   |   Rejestracja   |   Konatakt   |   Lista startowa   |   Linki
                                                 
Regulamin Mini MK

Dla naszych pociech o godz 10 organizujemy start do Mini Maratonu Komandosa.

Limit 25 osób

Ubiór jak do szkoły. Tornister 4 kg.

Wiek do 7 lat 1 okrążenie, wiek 8-12 lat 2 okrążenia z punktem odżywczym.

Kółko to ok 500 m.

Koszt 50 zł. do 30.09
Koszt 75 zł. do 30.10

 
Regulamin XV Maratonu Komandosa
ORGANIZATOR
  Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec
  Jednostka Wojskowa Komandosów
     
1. Cel imprez:
  1. Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w ekstremalnych warunkach.
  2. Popularyzacja współzawodnictwa służb mundurowych.
  3. Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk biegaczy w mundurach.
  4. Popularyzacja służby w jednostkach specjalnych.
     
2. Termin i miejsce:
  1. Lubliniec
  2. 30 listopada 2019 r. godz. 9.00. Termin zgłoszeń do 12 listopada
  3. Start i meta –Lubliniec-Posmyk - Przystań Oblacka
  4. Trasa (42,2 km – dwa okrążenia)  prowadzić będzie drogami leśnymi.
  5. Limit na pokonanie trasy 7 godz. limit na połówce 3godz. 20 min.
     
3. Uczestnictwo i opłata wpisowa
  1. Każdy uczestnik XVI MK ponosi koszty opłaty startowej wniesionej przelewem:
- do dnia 30 września 2019 r. wpisowe wynosi 110 zł
- do dnia 30 października 2019 r. wpisowe wynosi 150 zł
- Od 1 do 12 listopada 2019  wysokość wpisowego wynosi 200 zł
Po tym terminie zgłoszenie będzie przyjęte tylko za zgodą organizatora - opłata 250 zł
dla lekarzy, medyków dypl., członków WKB, JWK, JWA, 5 pchem, WOT, wpisowe - 50%

Wpłaty należy dokonać na konto WKB Meta
BIC: PPABPLPK BNP PARIBAS O/Lubliniec 62 2030 0045 1110 0000 0223 9010
z dopiskiem „Maraton Komandosa" i swoim nazwiskiem w tytule. O wysokości wpisowego decyduje termin wpłaty, a nie data zapisania się do biegu. Zwycięzcy są zwolnieni z opłaty startowej pod warunkiem zgłoszenia się do 30.09

2. Po osiągnięciu limitu zgłoszeń oraz po terminie zmiany wysokości opłaty (30.09; 30.10; 12.11), zgłoszenia nie opłacone będą traktowane jako rezygnacja z biegu i zostaną usunięte.

3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Jest możliwość przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika (tylko do 15 listopada można tego dokonać po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokosci 20 zł).

Prawo startu mają osoby, które :

    - maraton jest skierowany do żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych (możliwy jest również start osób cywilnych przy spełnieniu n/w warunków)
- będą przestrzegać niniejszego regulaminu

- okażą dokument tożsamości.
- podpiszą oświadczenie

- wystartują w pełnym umundurowaniu polowym bądź ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, rozpinany na całej długości. Buty krój wojskowy, specjalne, taktyczne, oraz będące na wyposażeniu różnych jednostek i oddziałów specjalnych (z wysokością cholewki minimum 18 cm na całym obwodzie). Plecak (min. wymiary 45x30cm) w kolorze ciemnym najlepiej odpowiadającym umundurowaniu, o wadze 10 kg na całej trasie biegu. Zezwala się na zastosowanie dodatkowych cywilnych przedmiotów tylko jeśli ich kształt i kolor odpowiadają mundurowi (czapki, chusty, rękawiczki  - wykonane z tkaniny o jednolitej barwie, czyli popularne „oliwki” oraz „khaki”, a także w barwie szarej, granatowej lub czarnej wykorzystywane przez policję i jednostki specjalne. Materiałowe buty oraz buty trekkingowe, combat shirty, bluzy, swetry, kamizelki oraz białe kombinezony maskujące, czerwone czapki, żółte rękawiczki itp.       = dyskwalifikacja). Zezwala się na start w sortach mundurowych wojsk innych państw.       O dopuszczeniu decyduje sędzia zawodów, którego decyzje są ostateczne.

Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować bezpośrednio do sędziego głównego na adres: bakc@wp.pl 


Ważenie plecaków i przegląd umundurowania od godz.07.20 do 08.45 – po zważeniu plecaka, obsługa wagi odstawia go do specjalnej strefy. Zawodnicy pobierają plecaki ze strefy po ogłoszeniu przez sędziego głównego. Odżywki, woda dostępne na półmetku i mecie (na trasie brak punktów).
Nie zezwala się na podawanie picia i odżywek przez osoby trzecie na trasie maratonu ( każdy zawodnik musi mieć ze sobą) z wyjątkiem półmetka

nie zezwala się na towarzyszenie biegaczowi asysty rowerowej bądź pieszej
- zawodnicy nie przestrzegający w/w warunków będą zdyskwalifikowani.

     
4. Klasyfikacje:
  Open kobiet i mężczyzn. Bez podziału na kategorie wiekowe.
Istnieje podział na kategorie służb (by była prowadzona potrzeba min 3 osoby)
     
5. Nagrody
  - MĘŻCZYŹNI: nagrody za zajęcie miejsca 1-3 OPEN, za miejsca 1 - 30 upominki rzeczowe, a w rodzajach służb za miejsca 1-3 trofea
- KOBIETY - wszystkie!!!: trofea, nagrody i upominki
- za miejsca 1-6 w klasyfikacji drużynowej puchary (liczy się trzech pierwszych zawodników, zwycięża drużyna z najmniejszą liczbą punktów 1 miejsce = 1 pkt; 2m = 2 pkt; 3m = 3 pkt; itd, przy jednakowej liczbie punktów zwycięża zespół którego pierwszy zawodnik był wyżej notowany, wymagana jest jednobrzmiąca nazwa, po starcie nie ma możliwości zmiany nazwy reprezentowanego zespołu)
- dla wszystkich medal, koszulka, obiad.
   
     
6. Zgłoszenia i kontakt do organizatora:
  WKB Meta - JW 4101
  42-700 Lubliniec
  Telefon 261 101334 Fax 261 101345
  e-mail: kontakt@wkbmeta.pl
  Biuro Zawodów czynne w Przystani Oblackiej:
    Piątek 18:00-20:00; Sobota 7:00-8:30
    Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.wkbmeta.pl/mk oraz listownie. Za zgłoszenie uważa się wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia i wpłacenie wpisowego
Limit startujących ustala się na 600 osób
     
7. Uwagi:
  Zaleca się by numer startowy główny był przypięty z przodu na udzie prawej nogi, pomocniczy na plecaku. Na trasie niedozwolona pomoc osób trzecich.
Po zgłoszeniu i wniesieniu opłaty kandydatowi na komandosa maratończyka zostanie przydzielony numer startowy na liście zgłoszeń
Nie zaśmiecamy lasu - opakowania po odżywkach zostawiać przy oznaczeniach kilometrów i w miejscach gdzie stoi zabezpieczenie trasy.
    Noclegi: www.lubex.pl
http://www.oblackaprzystan.pl/
www.posmyk.pl
www.sielankoweklimaty.pl
http://hotel.alhar.pl
www.osr-strzelnica.pl *
http://sleepandgo.eu/ *
http://www.zameklubliniec.pl/
http://www.karczma-koszwice.pl/*
http://www.lubliniec.zhp.pl/
https://www.olx.pl/oferta/wynajme-domek-letniskowy-slask-lubliniec-kokotek-kwatery-noclegi-CID3-ID37WZ7.html#7baa271e43
https://www.olx.pl/oferta/noclegi-hostel-57-CID3-IDi4L4F.html#7baa271e43
http://www.heven.bigduo.pl/index.html
szukać również w agroturystyce
powołując się na start w tych zawodach * możesz liczyć na zniżkę *
     
8. Wyniki i dekoracja:
  Pakiet otrzymacie przy rejestracji. Medal na mecie.
Obecność na dekoracji obowiązkowa. Mężczyźni godz. 16.00. Kobiety godz 16:30: Szlem godz 17:00 Trofea nie będą wysyłane pocztą.
  Wyniki po weryfikacji zostaną zamieszczone w Internecie http://www.wkbmeta.pl/mk
     
9. Zawodnik ma prawo wniesienia skargi w dniu zawodów do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w wysokości 300zł W przypadku skargi odrzuconej kaucja nie podlega zwrotowi.
     
10. Ostateczna interpretacja powyższego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi

Przewiduje się następujące kategorie:

1 Weteran Poszkodowany / Veteran injured
2 Policja / Police
3 Straż Pożarna / Fire Brigade
4 Straż Graniczna / Border Guards
5 Służba Więzienna / Prison Service
6 BOR / Government Protection
7 Straż Miejska / City Guard
8 Policja Celno-Skarbowa / Police Fiscal / Customs Service
9 Służba Leśna / Forest service
10 Dowództwo Operacyjne / Operation Command
11 Wojska Lądowe / Land Forces
12 Siły Powietrzne / Air Force
13 Marynarka Wojenna / Navy
14 Wojska Specjalne / Special Forces
15 ŻW / MP
16 IWSZ RP/ Inspectorate Support
17 Szkolnictwo Wojskowe i Centra Szkolenia / Military Students
18 Dowództwo Garnizonu Warszawa / Headquarters of Warsav Garnizon
19 IC MON / Central instytuctions of Ministry of National Defence
20 WOT / Territorial Defense Troops
21 Żołnierze rezerwy ZSW, NSR, / military reserve
22 Służby ratownicze i medycy / Emergency sevrvices, Medical
23 Służby wartownicze i ochrony / Security services
24 Organizacje paramilitarne / Paramilitary organizations
25 Duchowni / Clerics
26 Cywil / Civilian

Oświadczenie uczestnika Maratonu Komandosa XVI edycja 2019.

Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w zawodach określonych w regulaminie i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.

Organizator Wojskowy Klub Biegacza Meta, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej Uczestnika

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy,że:

.       Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest WKB Meta (organizator imprezy) z siedzibą w Lublińcu przy ul.Sobieskiegoj 35. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail kontakt@wkbmeta.pl , telefonicznie pod numerem +48 261101433   lub pisemnie na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

 1. świadczenia usług drogą elektroniczną:
  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
 3. wykonania obowiązków prawnych ciążących na WKB Meta:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów WKB Meta:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji zmierzymyczas.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez WKB Meta, na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.