Aktualności/News
      Regulaminy/Regulations
      Wyniki/Results
      Zapisy elektroniczne/Application
      Lista startowa/Start List
      Historia/History
      Sponsorzy/Sponsors
      Kontakt/Contact
      Forum
     
  XVI Bieg Katorżnika 2020- Regulamin Główny / Main Regulations
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - I Fala Mistrzów
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - X Bieg VIPów i Sponsorów / X VIP and Sponsors Run
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - X Bieg Dziennikarzy / X Jurnalist Run
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - XIV Galernik TEAM / XIV Galley Team
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - X Ucieczka zakładników
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - XIV Bieg Bobas, Mikro, Mini i Mały Katorżnik / XIV Mikro Mini Small
  XVI Bieg Katorżnika 2020 - VIII Katorżnik Babci i Dziadka / VIII Grandmother and Grandfather Katorznik Run
   
 
 

XVI BIEG KATORŻNIKA 2020

I Bieg - Fala Mistrzów

  Osoby (dowolnej płci) startujące w rywalizacji Fala Mistrzów startują wspólnie w specjalnym, dedykowanym biegu o godzinie 09:30.

1. UCZESTNICTWO

Wszyscy członkowie Fali Mistrzów zobowiązani są spełniać kryteria wymagane dla uczestników XVI Biegu Katorżnika (patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika).

2.NAGRODY

Każdy zawodnik otrzymuje na mecie odpowiednią Podkowę Katorżnika w zależności od zajętego miejsca indywidualnie (patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika)

Wszystkie osoby otrzymują prestiż i sławę na cały świat a trzy pierwsze w kategorii Fala Mistrzów nagrody (z podziałem na kategorie płci)

Trasa biegu jest taka sama jak w pozostałych falach.

3.ZGŁOSZENIA

Łączny limit uczestników Fali Mistrzó to 200 osób. Lista zostanie zamknięta, gdy wyczerpany zostanie powyższy limity. Dopuszczone do startu zostaną wyłącznie osoby spełniające kryteria i wniosą opłatę wwysokości 201

4.WERYFIKACJA

(patrz -> Regulamin Techniczny Biegu Katorżnika).

5.KRYTERIA SRATRU W FALI MISTRZÓW
1.
W Fali Mistrzów mogą wystartować osoby, które w latach ubiegłych startując w Katorżniku osiągneły wynik pozwalający stanąć im na podium, czyli zajęły miejsca 1- 3. Dotyczy również Małych Katorzników, którzy obecnie są pełnoletni.
2.
Wypełniając formularz zgłoszeniowy w rubryce klub wpiszą dane uprawniające do startu, które jednocześnie ułatwiają weryfikację, czyli np:

2009-11-2
co oznacza rok startu, godzina startu, zajęte miejsce (można wpisać kilka)

Brak takich danych powoduje usunięcie z listy bez weryfikacji